Facebook fan page

facebook

Archiv článků

Kdo je připojen

Právě přítomno: 25 hostů a žádný člen

Dopis členům QPGCM

Vážené členky a členové QPGC Myštěves,

 jak jste již asi zaregistrovali, došlo k datu 1.6.2018 ke změně provozovatele a poskytovatele služeb na našem golfovém resortu. S okamžitou platností byla vypovězena smlouva o nájmu dosavadnímu provozovateli, společnosti RB GOLF Myštěves s.r.o. Vzhledem k tomu, že řada z Vás má dotazy proč se tak stalo, a proč právě v tomto čase, rozhodli jsme se Vás o důvodech, které nás – vlastníky areálu - k tomuto kroku vedly, informovat.

Společnost RB GOLF Myštěves s.r.o., která měla uzavřenu s námi smlouvu o pronájmu našeho areálu a pozemků ve výlučném našem vlastnictví na dobu neurčitou, přestala dle našeho hodnocení plnit základní požadavky spojené se správou pronajatého majetku. Znovu si Vám dovolujeme podat informaci o majetkové struktuře. Pozemky a budova zámečku jsou ve vlastnictví rodin původních vlastníků – Piťhů a pana ing. Hainze.Vlastníkem stavby – golfového hřiště, je pak společnost Golfový areál Myštěves s.r.o., která hřiště vybudovala. V roce 2012 pronajali vlastníci pozemků a vlastník hřiště areál včetně veškerého vybavení (vybavení pokojů, restaurace, vybavení dalších prostor zámečku, strojů k údržbě hřiště, dílny a jejího vybavení) společnosti RB GOLF Myštěves s.r.o a to za cenu 1,- Kč s tím, že na základě podnikatelského záměru této společnosti předaného pronajímatelům dojde k dalšímu rozvoji areálu. Tomu odpovídala i cena pronájmu. Součástí pronájmu bylo i předání členské základny QPGC Myštěves, která tvořila nemalou část nutných příjmů k údržbě a provozu areálu. Za tuto činnost měla společnost pro klub zajišťovat organizaci a pořádání klubových i společenských akcí.

V roce 2016 a 2017 byla provozovatelská společnost několikrát upozorněna na nedostatky v kvalitě správy svěřeného majetku (neprováděná verifikace greenů, neprováděné postřiky, nedostatečné hnojení), nepovolené zásahy do stavby hřiště (zavezení vodní překážky stavební sutí, nedokončení úpravy zrušených bankrů) a neplnění jejího vlastního podnikatelského záměru. To ve spojitosti s úbytkem členské základny, připomínkám řady členů, ale i návštěvníků našeho areálu na klesající kvalitu poskytovaných služeb, vedlo k výzvě provozovatelům k nápravě. Protože se však dle našeho názoru situace spíše vyhrocovala, přistoupili jsme k provedení tohoto radikálního kroku. Řešení uspíšil i průběh Valné hromady našeho klubu, následná reakce jednoho z jednatelů RB GOLF na její průběh a vyjadřování se některých pracovníků provozovatele na adresu členské základny. Důvodem byl i dopis pana Baslera všem členům výboru QPGC ze dne 18.5.2018, ve  kterém oznámil, ukončení svého působení ve výboru QPGC a především „ukončení svojí činnosti s vedením klubové agendy a jakékoliv další činnosti s tím spojené. Ve svém dopise členům výboru uvedl, že „ tuto činnost dělám  pro klub bez jakékoliv odměny již sedmou sezónu ...“ Přitom, jak jste všichni informováni z jednání našich valných hromad QPGC, všechny prostředky vybrané na členských příspěvcích jsou krom poplatků ČGF a poplatkům za účast reprezentace klubu předávány každoročně provozovateli areálu. K tomu ať si každý z Vás udělá sám svůj úsudek.

Nová společnost, které jsme se rozhodli náš majetek svěřit k péči a provozování našeho areálu, bude dle nás, zárukou opětovného zlepšení služeb pro Vás, členy QPGC a zlepšení služeb a především přístupu k návštěvníkům našeho areálu. Jsme si vědomi toho, že golfový areál bez golfistů a jeho návštěvníků je mrtvou investicí. Všichni rozumně uvažující si dovedou představit náklady, které jsme do vybudování areálu vložili a proto není divu, že o svůj majetek máme obavy.

Vážené členky a členové, věříme, že Vám tímto sdělením poskytujeme dostatek informací o důvodech, které nás k tak radikální a rychlé změně vedly. Budeme rádi, když se i zpět do našich řad vrátí i Ti, kteří kvůli klesající kvalitě a přístupu některých pracovníků bývalého provozovatele naše řady opustili.

              ing. Ludvík   H A I N Z               ing. Václav  P I Ť H A             
                      vlastník                                             vlastník 

Generální partner                Partneři

 bpbohemia    happy  bohdanec    backbone
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Souhlasím Nesouhlasím