Nový prezident QPGCM Jiří Palic

Zobrazeno: 476

Po odstoupení Josefa Rudolfa z funkce prezidenta na "Valné hromadě QPGCM" proběhla na schůzi výboru golfového klubu QPGCM dne 20.4.2019 volba nového prezidenta. Zvolen byl jednohlasně Jiří Palic, kterému tímto blahopřejeme a jako novému prezidentovi QPGCM přejeme v této funkci mnoho úspěchů.